06 - 41046435(Philip) 06-19352344 (Vera)

Welkom Frans Jacobs!

Welkom Frans Jacobs als bestuurslid van Dutch Fair Innovation. Frans is jarenlang werkzaam geweest in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. En heeft veel projecten uitgevoerd op het gebied van plattelandsontwikkeling en armoedebestrijding. Ook is hij vrijwilliger bij PUM. Vanuit deze...

Read More

Samenwerking met Wilde Ganzen

Het bestuur van DFI heeft contact gelegd met Wilde Ganzen en met hen het Project "Uitbreiding Vocational Training Centre" uitvoering besproken. Zij hebben het project omarmd en in februari 2021 zijn we een Samenwerkingsovereenkomst aangegaan. In de samenwerkingsovereenkomst zijn ...

Read More

Promotieflyer

We hebben een promotieflyer ontwikkeld omdat we het belangrijk vinden ons project "Uitbreiding van de St. Dennis school in Oeganda" meer onder de aandacht te brengen.

Read More

Project Uitbreiding schoolgebouw met Workshops

Informatie over het project:

Het St Dennis Vocational Training Centre is opgericht om jonge en kwetsbare mensen te trainen met hands-on vaardigheden voor zelfonderhoud. Zoals gezegd, is het grootste probleem in Oeganda niet armoede, maar gebrek aan geschoolde banen. Het project z...

Read More