06 - 41046435(Philip) 06-19352344 (Vera)

Zegening van de workshops

Op 24 juli 2022 vierde St.Dennis Kigero Sub-parochie haar eeuwfeest sinds de oprichting.De parochie is ontzettend dankbaar voor het nieuwe schoolgebouw met de workshops. De aartsbisschop van Kampala heeft tijdens de eeuwfeestviering het schoolgebouw ceremonieel en feestelijk inge...

Read More

De afwerking van het schoolgebouw

Er is hard gewerkt aan de afwerking van het schoolgebouw waarin de workshops gevestigd worden. Wat is het mooi geworden. Super trots zijn we op het eindresultaat!

Read More

De afbouw

De ruwbouw staat! Nu wordt er met man en macht gewerkt aan de afwerking en de inrichting van het schoolgebouw.

Read More

Het hoogste bouwpunt is bereikt!

De hele frameconstructie van het gebouw staat er en er is begonnen met de dakbedekking.Over 10 dagen ligt de hele dakbedekking erop. En kan er begonnen worden met de sanitaire en elektrische installaties te plannen alvorens de muren worden gebouwd.

Read More