Het hoogste bouwpunt is bereikt!

De hele frameconstructie van het gebouw staat er en er is begonnen met de dakbedekking.Over 10 dagen ligt de hele dakbedekking erop. En kan er begonnen worden met de sanitaire en elektrische installaties te plannen alvorens de muren worden gebouwd.