06 - 41046435(Philip) 06-19352344 (Vera)

Bestuur


Het Bestuur van DFI bestaat uit 5 leden. De leden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen een vergoeding krijgen voor de aan hun functie gerelateerde kosten.

Philip van Vliet

Voorzitter/Fondsenwerving

Horeca achtergrond: tot 2005 was ik actief als hoteldirecteur en mede – eigenaar. En tevens bestuurder bij diverse horeca gerelateerde lokale en landelijke verenigingen en stichtingen. Tot 2014 was ik betrokken bij projecten van de stichting Kinderdorpen Chili. Onder andere bij de bouw van een groot buurthuis in een buitenwijk van Santiago. Ook een aantal kleinere projecten konden op onze support rekenen. Bij de stichting Berg en Dal – Monigi (nabij Goma – Oost Congo) was ik tot 2017 voorzitter . Met onze stichting steunden wij financieel 13 weeskinderen van een vermoord Congolees ouderpaar. Met zijn broer en schoonzus – zij woonden tot 2016 in Berg en Dal - zorgden wij vanaf 2005 voor de broodnodige financiële steun. Toen het jongste kind de middelbare school had afgerond, hebben onze steun afgerond. Tegelijkertijd ondersteunde onze stichting de lokale basisschool in Monigi: nieuwe toiletten (meiden / jongens), enkele extra klaslokalen en 40 vrachtwagens zand voor op de speelplaats. Sinds 2013 ben ik commissaris PR bij de bij de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor (ongeveer 100 leden, opgericht in 1859). Vanaf het voorjaar 2020: voorzitter van de VVE Pays Bas in Nijmegen. En sinds 2017 bestuurslid van de stichting Dutch Fair Innovation in Nijmegen. Mijn hobby’s zijn lezen, mennen, zingen, wandelen, fietsen en ik ben supporter van N.E.C. en SV Orion. Verder ben ik Stevenier en steun ik DFI.

Dirk Blokland

Penningmeester

Ik ben van 2005 tot 2018 vennoot geweest van Blokland & Duin, accountancy en advies. Door een broer ben ik in aanraking gekomen met Afrika. Ik vind het een fantastische uitdaging met onze Stichting gericht vakonderwijs op te zetten en zo een klein steentje bij te kunnen dragen aan verdere ontwikkeling van Uganda en haar bevolking.

Vera van Benthem

Secretaris

Ik heb 34 jaar gewerkt als secretaresse en medewerker PR en communicatie bij een jeugdzorgorganisatie in Gelderland zuid. In 2016 hoorde ik via mijn man Henny van Benthem over de Stichting Dutch Fair Innovation Foundation en volgde de ideeën en projecten van de Stichting DFI op de voet. Op het verzoek of ik deel uit wilde maken als secretaris van het bestuur heb ik met veel enthousiasme ingestemd. En zet zo mijn jarenlange expertise graag in voor de Stichting DFI.

Henny van Benthem

Vice Voorzitter/Projecten

Met een vooropleiding in de HR sfeer en Pedagogiek bleef mijn interesse bestaan hoe kunnen we mensen, en vooral mensen die een duw in de rug nodig hebben, ondersteunen. Momenteel vervul ik naast mijn reclamebedrijf en drukkerij verschillende functies in de zorg. Heb medio 2014 in samenwerking met partijen een bedrijfsschool gerealiseerd. Bedrijven gevestigd in een school voor beroepsopleiding. Inmiddels is dit uitgebreid naar meerdere locaties. Vandaar ook het soortgelijke idee ten behoeve jongeren in Oeganda.

Frans Jacobs

bestuurslid

Als tropisch veeteeltkundige ben ik ruim 20 jaar woon-en werkzaam geweest in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Meestal in het kader van de uitvoering van projecten op het gebied van plattelandsontwikkeling en armoedebestrijding. In 2001 ben ik weer definitief in Nederland gaan wonen en ruim 13 jaar werkzaam geweest als Directeur van Stichting COS Gelderland, het centrum voor Internationale Samenwerking in de provincie Gelderland. Daarnaast ben ik altijd werkzaam gebleven als landbouwkundige en betrokken geweest bij de uitvoering van natuurbegrazing met runderen in Zuidelijk Nederland. Momenteel ben ik al enkele jaren werkzaam als vrijwilliger bij PUM, een organisatie die (oud) managers uitzendt ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf in een 20-tal ontwikkelingslanden. Vanuit deze jarenlange werkervaring met relatief kleine stichtingen wil ik graag mijn steentje bijdragen aan het opleiden van jonge beroepskrachten in Oeganda via de Stichting Dutch Fair Innovation Foundation.

Ton Plass

bestuurslid/fondsenwerving