Samen kunnen we een positieve impact maken.

Ontdek hoe u kunt bijdragen aan het realiseren van onze doelen.

Zakelijk:

Stichting Dutch Fair Innovation wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Er geldt een drempelbedrag en een maximum voor gewone giften.

Betalingsvolmacht:
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar DFI wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar ons toe stuurt, geeft u toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven. Deze machtiging kunt u elk moment stoppen. 

Periodieke gift in geld:  
Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan onze Stichting. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor ons. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Privé:

U kunt onze projecten steunen door een eenmalige gift van een andere donatie over te maken op onze bankrekening: NL73RABO0306819732.

Betalingsvolmacht:
Wilt u dat uw gift automatisch naar DFI wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar ons toe stuurt, geeft u toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven. Deze machtiging kunt u elk moment stoppen.

Meer weten?

Ga naar de website van de Belastingdienst voor aanvullende informatie.

Stichting Dutch Fair Innovation staat bij de belastingdienst geregistreerd onder
nummer 85.40.76.293.
IBAN: NL73RABO0306819732.