Bestuur

Het Bestuur van DFI bestaat uit 4 leden en een adviseur. De leden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen een vergoeding krijgen voor de aan hun functie gerelateerde kosten.

Jos Frietman

Voorzitter
Na de afronding van mijn studies ‘Interdisciplinaire Studierichting Onderwijskunde’ aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (1984) en ‘Pedagogische en Andragogische Wetenschappen’ aan de Universiteit Leiden (1986) ben ik verbonden geweest aan het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS). Binnen het ITS was ik van 1984-2002 werkzaam als (senior)onderzoeker op het terrein van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt met de focus op het werkend leren (learning on the job).

In 1990 ben ik gepromoveerd aan de (toen nog) Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Kwaliteit van de praktijkcomponent in het leerlingwezen’.
Uit de themagroep van het ITS is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA Nijmegen) ontstaan. KBA Nijmegen is opgegaan in het Nijmeegse onderzoekscentrum KBA Groep B.V. Vanaf 2002 ben ik tot aan mijn pensionering in 2022 als mede-eigenaar/algemeen directeur en senior-onderzoeker werkzaam geweest voor KBA Nijmegen/KBA Groep B.V.

 

Sinds 2008 ben ik lid van Kiwanis Club Nijmegen. Kiwanis is een internationale organisatie van autonome clubs, die onder het motto ‘Serving the Children of the World’ streven naar de uitvoering van effectieve humanitaire acties. Met de uitvoering van fundrais-projecten worden middelen bij elkaar gebracht ten gunste van goede doelen voor kwetsbare kinderen.

 

Zowel mijn beroepsmatige werkzaamheden op het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, als mijn activiteiten voor Kiwanis hebben mij doen besluiten om in te stemmen met het verzoek om voorzitter van DFI te worden. Ze sluiten mooi op elkaar aan.

Henny van Benthem

Vice Voorzitter/Projecten
Met een HR-vooropleiding en Pedagogiek bleef de interesse bestaan in hoe kunnen we mensen en vooral mensen die een duw in de rug nodig hebben ondersteunen. Ik heb medio 2014 in samenwerking met een aantal partijen een bedrijfsschool gerealiseerd in Nijmegen. Bedrijven gevestigd in een school voor beroepsopleiding. Inmiddels is dit uitgebreid naar meerdere locaties waar korte pragmatische opleidingen helpen om jongeren richting de arbeidsmarkt te coachen. Vandaar ook het soortgelijke idee ten behoeve jongeren in Uganda en gericht op het Vocational Trainingscentrum St. Dennis.

Dirk Blokland

Penningmeester
Door een broer, oud-bestuurslid van de Stichting DFI, ben ik in aanraking gekomen met Afrika en het Vocational Trainingscentrum St. Dennis in Uganda. Ik vind het een fantastische uitdaging met onze Stichting gericht vakonderwijs op te zetten en zo een klein steentje bij te kunnen dragen aan verdere ontwikkeling van Uganda en haar bevolking.

Vera van Benthem

Secretaris
Ik heb 34 jaar als medewerker PR en communicatie bij een jeugdzorgorganisatie in Gelderland zuid. In 2016 hoorde ik via mijn man Henny van Benthem over de Stichting Dutch Fair Innovation Foundation en volgde de ideeën en projecten van de Stichting DFI op de voet. Op het verzoek of ik deel uit wilde maken als secretaris van het bestuur heb ik met veel enthousiasme ingestemd. En zet zo mijn jarenlange expertise graag in voor de Stichting DFI.

Philip van Vliet

Adviseur
In 1985 was ik mede de initiator van het project “Hanging Baskets” in Berg en Dal: 350 bloeiende plantenbakken in Berg en Dal. Nog steeds te bewonderen. Tot 2005 was ik actief als hoteldirecteur en bestuurder bij diverse horeca gerelateerde landelijke verenigingen en stichtingen. Tot 2014 was ik fundraiser bij de stichting Kinderdorpen Chili met onder andere de bouw van een groot buurthuis in een buitenwijk van Santiago tot gevolg.

De stichting Berg en Dal – Monigi heb ik als voorzitter ondersteunt met naast financiële steun voor weeskinderen (opleiding en woonlasten) ook betrokken bij de (ver-)bouw van een basisschool. Van november 2018 tot febr. 2023 ben ik voorzitter geweest van DFI en vanaf die datum adviseur.
In 2022 nam ik afscheid als bestuurslid van de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor. Mijn hobby’s zijn lezen, mennen, wandelen, koken en ik ben supporter van N.E.C.