Samenwerking Met Wilde Ganzen

Het bestuur van DFI heeft contact gelegd met Wilde Ganzen en met hen het Project “Uitbreiding Vocational Training Centre” uitvoering besproken. Zij hebben het project omarmd en in februari 2021 zijn we een Samenwerkingsovereenkomst aangegaan. In de samenwerkingsovereenkomst zijn een aantal afspraken ten aanzien van fondsenwerving en uitvoering van het project vastgelegd. Het feestelijke moment van ondertekening van de overeenkomst hebben we natuurlijk vastgelegd.