Aanschaffen van gereedschappen voor de workshops van St. Dennis vocational training centrum

Met ondersteuning van DFI en met hulp van donateurs en Wilde Ganzen zijn in 2022 workshops gerealiseerd/gebouwd op het terrein van het trainingscentrum. Bij de opleiding/trainingen wordt momenteel gebruik gemaakt van een set van gereedschappen verkregen is via de stichting ‘Gered gereedschap’.

Nu is behoefte aan een meer permanente inrichting van de workshops. Daartoe is door St. Dennis Vocational Training Center een wensenlijst van ‘Priority Tools, Machines and Equipment’ opgesteld voor de departementen ‘Lassen, Loodgieten, Timmeren’.

De aan te schaffen gereedschappen zijn noodzakelijk om de productiviteit van de workshops, gebaseerd op simulatie van de echte werkomstandigheden, c.q. de echte beroepspraktijk ten volle te kunnen benutten. De filosofie achter de beroepsopleiding is immers dat cursisten het werk zelf leren.

St. Dennis Vocational Training Center beschikt over de daartoe vereiste expertise en tools. De totale kosten voor dit project bedragen rond de 100.000 euro. Als bestuur zijn we nu druk bezig met een projectplan fondsenwerving om dit doel te realiseren.